Lomakkeet

Lomakkeita

Yleisötilaisuuden järjestäjän on syytä hyvissä ajoin selvittää onko järjestettävää tilaisuutta varten
tehtävä pelastussuunnitelma. Jos tilaisuus järjestetään tiloissa, joissa on jo pelastussuunnitelma,
eikä tapahtuman luonne poikkea tiloissa järjestettävistä tapahtumista, kohteen
pelastussuunnitelma yleensä riittää. Pelastussuunnitelma tulee jättää pelastusviranomaisen
hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuden ja sisällön määrittelevät pelastuslain 16 § ja
pelastusasetuksen 2 ja 3 §. Tapahtuman luonteesta riippuen saattaa tapahtuman järjestäjä
joutua hyväksyttämään suunnitelmat myös
Poliisilla (https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta) ja Turvatekniikan keskuksella
(http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajaturvallisuus/Suuretkin-
ihmismaarat-osattava-hallita-yleisotilaisuuksissa/
) .

 

Täytettävä ja tulostettava lomake
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma (doc)
Ilmoitus metsämaan kulotuksesta (doc) Ilmoituksen voi tehdä myös Turvakanavan kautta. 
Toimintaohjeet kriisitilanteisiin (doc)
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä_Pohja_2017
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä_Pohja_2017
Suostumus vastaavaksi hoitajaksi_Pohja_2017
Maatilan pelastussuunnitelma (doc)
Poistumisturvallisuusselvitys
Poistumisturvallisuusselvityksen_päivitysilmoitus
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake 2017 Pohja
Räjähdyssuojausasiakirja (doc)
Toimintaohjeet (liite pelastussuunnitelmaan) (doc)
Toimintaohjetaulu (doc)
Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma (doc)
Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelma (doc)