Lomakkeet

Lomakkeita

Yleisötilaisuuden järjestäjän on syytä hyvissä ajoin selvittää onko järjestettävää tilaisuutta varten
tehtävä pelastussuunnitelma. Jos tilaisuus järjestetään tiloissa, joissa on jo pelastussuunnitelma,
eikä tapahtuman luonne poikkea tiloissa järjestettävistä tapahtumista, kohteen
pelastussuunnitelma yleensä riittää. Pelastussuunnitelma tulee jättää pelastusviranomaisen
hyväksyttäväksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuden ja sisällön määrittelevät pelastuslain 16 § ja
pelastusasetuksen 2 ja 3 §. Tapahtuman luonteesta riippuen saattaa tapahtuman järjestäjä
joutua hyväksyttämään suunnitelmat myös
Poliisilla (https://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta) ja Turvatekniikan keskuksella
(http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajaturvallisuus/Suuretkin-
ihmismaarat-osattava-hallita-yleisotilaisuuksissa/
) .