Ajankohtaista

Paloesimiehen virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi paloesimiehen viran. Virka sijoittuu paloasemien tulosalueelle Itäisen alueen tulosyksikköön.
 
Paloesimiehen tehtävänä on toimia Itäisen tulosyksikön palopäällikön alaisuudessa tuottamassa pelastustoimen palveluja.
 
Tehtävään voi myös sisältyä vapaamuotoista varallaoloa. Työaikana yleistyöaika. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa sijaistaa vuorotyötä tekevää henkilöstöä, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika.
 
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, Taso 1.), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Muu tehtävään soveltuva koulutus voidaan katsoa eduksi.
 
Virka on otettava vastaan viimeistään 01.10.2017 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, osoitettava pelastussukelluskelpoisuus vaaditulla tasolla sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan enintään kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Haapaveden paloasema. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
 
Lisätietoja antaa:
Palopäällikkö Jorma Rasila, 044 429 6301 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105.
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 04.09.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Paloesimies Haapavesi”.

Liitetiedosto: 

Aika: 

14.08.2017 15:38 - 04.09.2017 12:00