Ajankohtaista

Osa-aikainen nuoriso-ohjaajan työ

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos hakee palokuntanuorisotyön kehittämisprojektiin ajalle 1.1.-31.12.2018
OSA-AIKAISTA NUORISO-OHJAAJAA.
 
Tehtävään kuuluu palokuntanuorisotyön kehittäminen koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.
Työhön sisältyy mm. nuoriso-osastotoiminnan aloittaminen/kehittäminen/piristäminen, osastojen johtajien ja kouluttajien rekrytoiminen, kouluttaminen ja tukeminen, palokuntanuorten rekrytoiminen, leiritoiminnan kehittäminen ja leireille osallistuminen, nuorten harjoitusten vetäminen sekä ylipäätään nuoriso-osastotoiminnan kehittäminen osana palokuntien toimintaa.
 
Tehtävän kelpoisuusehtona on opisto- tai ammattikorkeakoulupohjainen nuorisoalan koulutus tai muu vastaava koulutus. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista.
Eduksi katsotaan:
  • nuoriso- ja vapaaehtoistoiminnan tuntemus
  • kouluttajavalmiudet
  • kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa
  • työkokemus pelastusalalta
  • kokemus sopimuspalokuntatoiminnasta
  • järjestötoiminnan, erityisesti palokuntajärjestötoiminnan tuntemus
  • tietotekniset taidot
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista oma-aloitteista työotetta.
 
Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2018. Työaika on keskimäärin vähintään 4 tuntia viikossa. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä osallistumisen nuorten palokuntaleirille vuoden 2018 aikana. Hakijalla on oltava vähintään B-ajokortti. Työ on liikkuvaa, edellyttää pelastuslaitoksen ajoneuvolla liikkumista ja sitä tehdään koko pelastuslaitoksen alueella. Työn aloituspaikka on erikseen sovittavalla paloasemalla, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.
 
Hakijan on annettava suostumuksensa henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Työntekijä on työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin ja palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
 
Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Petteri Jokelainen, p. 044-4296006, petteri.jokelainen@jokipelastus.fi.
 
Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteisiin pelastuslaitos@jokipelastus.fi ja petteri.jokelainen@jokipelastus.fi. Ellei sähköinen hakemus ole mahdollinen, paperiset toimitetaan osoitteeseen Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Nuoriso-ohjaajan tehtävä”. Hakuasiakirjoja ei palauteta.
Haku päättyy 18.12.2017 klo 14:00.

Liitetiedosto: 

Aika: 

29.11.2017 13:14 - 18.12.2017 14:00

Palomiehen virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa palomiehen viran uudelleen haettavaksi. Uudessa haussa otetaan huomioon alkuperäisessä 17.11.2017 päättyneessä haussa virkaa jo hakeneet hakijat alkuperäisten hakemusten perusteella automaattisesti ilman uusia hakemuksia.
 
Viran ensisijainen sijoituspaikka on Oulaisten paloasemalla.
 
Virka on otettava vastaan 1.2.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on virkasuhteen alussa 38,75 t/vko. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. Tehtävään kuuluu lisäksi velvollisuus tarvittaessa toimia sijaisena vuorotyötä tekevälle henkilöstölle, jolloin työaikana on poikkeusluvan mukainen työaika ja viran sijoituspaikkana Raahe tai Ylivieska.
 
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.
 
Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
 
Virkasuhde on Ylivieskan kaupunkiin, ja palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan.
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta.
 
Lisätietoja antavat:
Keskisen alueen palopäällikkö Jouni Pummila, 044 429 6201 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa maanantaihin 18.12.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä, mitä virkaa hakemus koskee.

Liitetiedosto: 

Aika: 

23.11.2017 09:38 - 18.12.2017 14:00

Valmiussuunnittelijan virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa valmiussuunnittelijan viran uudelleen haettavaksi. Uudessa haussa otetaan huomioon alkuperäisessä 17.11.2017 päättyneessä haussa virkaa jo hakeneet hakijat alkuperäisten hakemusten perusteella automaattisesti ilman uusia hakemuksia. 
 
Virka sijoittuu pelastustoiminnan tulosalueelle.
 
Valmiussuunnittelijan ensisijaisena tehtävänä on pelastuspäällikön alaisuudessa tuottaa alueen kunnille varautumisen ja valmiussuunnittelun tukeen liittyviä pelastuslaitoksen palveluja, osallistua pelastuslaitoksen oman varautumisen kehittämiseen sekä osallistua erikseen määrättävällä tavalla pelastuslaitoksen riskienhallinnan tulosalueen palvelutuotantoon. Tehtävä edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, koulutus- ja vuorovaikutustaitoja, varautumisen, valmiussuunnittelun, valvontatoiminnan sekä toimisto-ohjelmistojen osaamista.
 
Tehtävään voi sisältyä vapaamuotoista varallaoloa. Työaika on yleistyöaika. 
 
Virkaan valittavan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, B-luokan ajokortti, osaamista varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Muu tehtävään soveltuva koulutus ja pelastustoiminnan osaaminen voidaan katsoa eduksi. Valintaprosessissa osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.
 
Virka on otettava vastaan viimeistään 1.2.2018 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
 
Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kärsämäen paloasema, myöhemmin viran sijoituspaikka siirtyy Pulkkilan paloasemalle. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 
 
Lisätietoja antaa:
Pelastuspäällikkö Pekka Räty, 044 429 6004 tai valmiuspäällikkö Markus Vehkoja, 044 429 6009.
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen (joita ei palauteta) on toimitettava 18.12.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä ”Valmiussuunnittelija”.
 

Liitetiedosto: 

Aika: 

23.11.2017 09:34 - 18.12.2017 14:00

Palomiehen virka

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomiehen viran. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Raahen paloasemalla.
 
Virka on otettava vastaan 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työaika on virkasuhteen alussa poikkeusluvan mukainen 42h/vk. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä määrättäessä. 
 
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastussukelluskelpoisuus (SM:n ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, 5/2016, kelpoisuus tason 1 mukaisiin tehtäviin), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Hakijan on annettava suostumuksensa suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen ja fyysisen toimintakyvyn arvioinnille. Hakijalle voidaan katsoa eduksi voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet.
 
 
Virkaa valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa.
 
Virkasuhde on Ylivieskan kaupunkiin, ja palkkaus määräytyy KVTES:n ja teknisen sopimuksen mukaan.
 
Hakuasiakirjoja ei palauteta.
 
Lisätietoja antavat:
 
Läntisen alueen palopäällikkö Kauko Himanka, 044 429 6241 tai toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää, 044 429 6105
 
Lisätietoja pelastuslaitoksesta: http://www.jokipelastus.fi
 
Kirjalliset hakemukset liitteineen tulee toimittaa perjantaina 8.12.2017 klo 14.00 mennessä osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kirjekuoreen on merkittävä, mitä virkaa hakemus koskee.
 

Liitetiedosto: 

Aika: 

14.11.2017 12:54 - 08.12.2017 14:00