Etusivu

Sivuston saavutettavuusasiakirja: Linkki asiakirjaan

 

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS                                 17.9.2020

 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätösesitys 2021-2024 on alueella asuvien asukkaiden sekä yritysten nähtävillä ja kommentoitavissa 2.10.2020 saakka pelastuslaitoksen nettisivuilla.

Palvelutasopäätöksestä voi halutessaan jättää kirjallisen kommentin sähköpostilla pelastuslaitos@jokipelastus.fi, otsikolla PALVELUTASOPÄÄTÖS.

Vuosien 2021-2024 palvelutasopäätös vastaa pääosin voimassaolevaa palvelutasopäätöstä. Palvelutasopäätös on valmisteltu siten, että varallaolo-asiat voidaan käsitellä erillisenä kokonaisuutena.

Palvelutasopäätöksessä käydään lävitse Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tulevien vuosien talous- ja henkilötyövuosipaineita. Palvelutasopäätöksessä esitetään pelastuslaitoksen palveluntuotannon tavoitteet sekä suorituskykyvaatimukset ja kehittäminen.

Palvelutasopäätöksen pohjalla on käytetty riskianalyysiä sekä SM:n ohjeita palvelutasopäätöksen laatimisesta ja voimassa olevaa palvelutasopäätöstä.

 

Lue koko palvelutasopäätösesitys: Palvelutasopäätösesitys_LINKKI

 

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS

 

 

Korona epidemia ja turvallisuusviestintätilaisuudet

Pelastuslaitos on päättänyt jatkaa turvallisuusviestintää sen keskeydyttyä korona-tilanteen vuoksi. Paloasemien sisätiloissa vierailut on edelleen kielletty, mutta pelastuslaitoksen kouluttajat voivat käydä luennoimassa asiakaan tiloissa. Alkusammutuskoulutusta voidaan järjestää paloasemien pihoilla. Koulutuksissa huomioidaan hyvä käsihygienia sekä valtioneuvoston asettamat kokoontumisrajoitukset.

 

​PELASTUSLAITOS ON VARAUTUNUT KORONA-EPIDEMIAAN

Olemme pelastuslaitoksessa varautuneet siihen, että pystymme turvaamaan suorituskykymme ja palvelutasomme hälytystehtävien osalta mahdollisimman häiriöttömästi.

Suorituskykymme varmistamiseksi pyrimme suojaamaan koko henkilöstömme tartuntavaaralta omin toimenpitein niin hyvin kuin mahdollista. Koronavirukselle altistumismahdollisuuksien vähentäminen paloasemilla ja eri työtehtävissä on yksi keskeisimmistä asioista, mikä vaikuttaa merkittävästi meidän arjessa totuttuihin käytäntöihin.

Keskeisin tavoitteemme siis on, että kaikki pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytystehtävät kyetään hoitamaan normaalisti. Luonnollisesti toivomme, että alueemme asukkaat, yritykset ja alueellamme liikkuvat toimivat sen mukaisesti, että meidän apuamme ei edes tarvittaisi.

TOIMENPITEET

Olemme muuttaneet eräitä sisäisiä käytäntöjämme ja myös muuttaneet palvelutuotantomme käytäntöjä väliaikaisesti henkilöstömme suojaamiseksi:

  • Kaikki ryhmävierailut paloasemillamme ovat toistaiseksi kiellettyjä. Myös hälytystehtäviin osallistuvan henkilöstön perheenjäsenten vierailut paloasemilla on kielletty.
  • Yksittäisten asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä viranhaltijoihimme ensisijaisesti puhelimitse tarvitessaan neuvoja rakentamiseen, palo- ja henkilöturvallisuuteen.

Lopuksi vielä haluamme korostaa, että hälytystehtävät pyrimme hoitamaan entiseen tapaan ennaltaehkäisemällä henkilöstömme altistumista koronavirukselle.