Ajankohtaista

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella. Mereltä maalle ja maaseudulta kaupunkeihin.

Pelastuslaitoksen visio
Turvallinen ja kriisinkestävä Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.

Palveluajatus ja perustehtävät

Vision toteuttamiseksi pelastuslaitos tuottaa palvelunsa säädösten ja sopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti:

  • ylläpitämällä pelastustoiminnan toimintavalmiutta kaikissa turvallisuustilanteissa erilaisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten,
  • huolehtimalla aktiivisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä,
  • toimimalla alueellaan valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijana sekä 
  • toimittamalla erillisiin sopimuksiin perustuen ensihoidon palveluja ja
  • tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa

Palvelujen tuottamisen ja kehittämisen lähtökohtana on henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen Osaava Jokilaakso - mallin mukaisesti sekä joustavuuden säilyttäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelut toteutetaan alueen sopimuspalokuntatoimintaa hyödyntäen ja tukien sekä eri yhteistyöverkostojen kanssa. 

Pelastuslaitos voi ottaa tehtäväkseen myös muita tehtäviä silloin kun se lakisääteisiä tehtäviä vaarantamatta on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

 

 

10.06.2020 13:57 - 18.06.2030 11:00