Hallinto

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen hallinto ja johto

Pelastuslaitoksen alueen kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaan Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana huolehtien osaltaan pelastuslaitoksen hallinnollisista tukipalveluista. Näitä tukipalveluja ovat muun muassa tietyt osat henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennasta ja taloushallinnon palveluista. Pelastuslaitoksen koko henkilöstö on virka- tai työsuhteessa Ylivieskan kaupunkiin.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja pelastusalaa koskevien säädösten, pelastuslaitoksen johtosäännön määräysten ja johtokunnan linjausten mukaan.

Johtoryhmään kuuluvat:

  • Vs. pelastusjohtaja Pekka Räty 
  • Vs. pelastuspäällikkö Jorma Rasila 
  • Vs. riskienhallintapäällikkö Pentti Ukkola
  • Kehittämispäällikkö Matti Virtanen
  • Hallinto- ja taloussuunnittelija Saara Mehtälä

Pelastuslaitoksen päivittäisiä hallinnollisia palveluja tuottavat pelastusjohtaja, hallinto- ja taloussuunnittelija ja toimistosihteeri sekä osaltaan myös toimialueita johtavat tulosalueiden päälliköt.

Kehitystoiminnassa pelastuslaitoksen palvelutuotannon eli pelastustoiminnan, varautumisen, riskienhallinnan sekä ensihoidon kehittämisestä vastaavat toimialuepäällikkö, pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, ensihoitopäällikkö sekä kehittämispäällikkö ja tiettyjen toimintojen osalta myös tulosalueittensa ja -yksiköidensä päälliköt.