Lomakkeet

Lomakkeita

Osioon on koottu turvallisuuteen liittyviä ohjeita sekä yleisimpiä pelastuslaitoksen kanssa asioitaessa tarvittavia lomakepohjia. Kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä toiminnanharjoittajia koskevat säädökset ja pelastuslaki edellyttävät mm. pelastussuunnitelmien laatimisen sekä tiettyjen viranomaislupien hakemisen. Ole tarvittaessa yhteydessä riskienhallinnan henkilökuntaan.

Odotettavissa oleva käsittelyaika hallintoasioille on vähintään 14 vuorokautta.