Yhteystiedot

Yhteystiedot

 • Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(at)jokipelastus.fi
   
 • Kiireellisissä tapauksissa soita 112.
   
 • Kulotus- ja avotuli-ilmoitukset  pelastustoimi.fi-sivun sähköisen asioinnin kautta.
   
 • Asiasi koskiessa tulen käsittelyä tai kuntasi paloasemaa - soita virka-aikana ko. kunnan paloaseman numeroon, jonka löydät viereisestä valikosta.
   
 • Asiasi koskiessa riskienhallintaa, esim. omavalvontatoimintaa, palotarkastuksia, nuohousta tai rakentamisen ohjausta – soita päivystävän palotarkastajan päivystysnumeroon virka-aikana 044 – 429 6362.
   
 • Asiasi koskiessa  pelastustoimintaa (hälytystehtävät) – soita pelastuksen päivystysnumeroon 044 – 429 6090
   
 • Muussa tapauksessa ota yhteyttä kuntasi paloasemalle.

   

 • Ensihoito on siirtynyt 1.1.2022 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Asiasi koskiessa ensihoitoa, esim. tiedustelut laskutukseen liittyen, hukkaan joutuneet esineet – https://www.ppshp.fi/Ensihoito-ja-paivystys/Ensihoito/Pages/default.aspx
   
 • Ensihoidon laskutukseen liittyvät asiat: laskutus.ensihoito@ppshp.fi
  Laskutuksen asiakaspalvelunumero: 08 315 5506 ma-to klo 9-12.

 • Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös eteläisen alueen ensihoitopalvelujen päällikkö Anniina Aholaan, anniina.ahola@ppshp.fi p.0444296019